Serviciile noastre

Proiectare

Sistemele de securitate aduc un plus siguranţei noastre de zi cu zi. Camerele de supraveghere, sistemele antiefracţie, controlul accesului, reprezintă modalităţi de protecţie împotriva evenimentelor neplăcute.

Având ca pornire riscurile şi vulnerabilităţile identificate prin analiza de risc, precum şi cerinţele tale, echipa de ingineri proiectanţi Safe World Design, proiectează sisteme tehnice de securitate la cele mai înalte standarde. În proiectarea soluţiilor de securitate sunt utilizate cele mai noi tehnologii şi sunt respectate întocmai prevederile legislaţiei în vigoare.

Activitătile de proiectare sunt desfăsurate de persoane avizate şi calificate, ce au o foarte mare experienţă în domeniul sistemelor de securitate. Proiectam sisteme de securitate profesionale care supravegheaza eficient.

Proiectare sisteme antiefracție

Proiectare sisteme supraveghere video

Proiectare sisteme de control acces

Proiectare sisteme de interfonie

Proiectare sisteme de securitate integrate

Proiectare rețele voce-date

Proiectare sisteme poștă pneumatică

Proiectare sisteme de sonorizare

Proiectare sisteme detecție și avertizare la incendiu

Servicile noastre

Soluții TEHNICE

Da, avem experienţă şi asta ne este de mare ajutor atunci când stabilim soluţii tehnice. Experienta noastră inseamnă mii de ore de ofertare, proiectare, punere în funcţiune şi instalare sisteme de securitate.

Soluții tehnice

Serviciile noastre

Analiză risc

Analiza de risc la securitatea fizică reprezintă faza introductivă, obligatorie, ce stabileşte măsurile de securitate necesare a fi adoptate la obiectivul evaluat.

Prin analiza de risc sunt identificate ameninţările, vulnerabilităţile, sunt analizate riscurile identificate şi se realizează tratarea acestora.

Echipa Safe World Design întocmeşte documentaţia specifică analizei de risc, în conformitate cu legislaţia şi normativele în vigoare.

Conform Art. 2(1) din HG Nr. 301/2012 actualizată conform Hotărârii Nr. 1002/2015, adoptarea măsurilor de securitate a obiectivelor, bunurilor şi valorilor prevăzute de lege se realizează pe baza unei analize de risc la securitatea fizică. Analizele de risc se efectuează de experţi înscrişi în RNERSF(Registrul Naţional al Evaluatorilor de Risc la Securitatea Fizică).

În baza Art. 4(4) din Instrucţiunea Nr. 9 / 01 feb 2013 privind efectuarea analizelor de risc la securitatea fizică a unităţilor ce fac obiectul Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, analiza de risc se revizuieşte în una dintre următoarele situaţii:

– cel puţin o dată la 3 ani, pentru corelarea cu dinamica parametrilor interni şi externi care generează şi/sau modifică riscurile la securitatea fizică a unităţii;

– în cel mult 60 de zile de la producerea unui incident de securitate la unitatea respectivă;

– în cel mult 30 de zile de la modificarea caracteristicilor arhitecturale, funcţionale sau a obiectului de activitate al unităţii.

Analiză risc